ACTIVITEITEN

‘Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw?’

ONTWIKKELEN

Onze aandacht gaat in het bijzonder uit naar de ontwikkeling van woningen voor de vergrijzende samenleving. Dit heeft te maken met de terugtredende overheid, een grotere behoefte aan zelfredzaamheid, een groot gebrek aan passende woonruimte en niet in het minst, een dankbaar resultaat.

Voorwaarden scheppen om zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen is een speerpunt van de bouwprojecten. Daarbij levert het concept Community Living een inspiratiebron, waarmee Myard inspeelt op de nieuwe realiteit. Hierbij kan minder van de verzorgingsstaat worden verwacht en is men meer aangewezen op zijn naaste omgeving.

De gebouwde omgeving die Myard voor ogen heeft, schept de voorwaarden voor een ‘sustainable’ samenleving, een participatiemaatschappij. De grenzen tussen mijn en dijn zullen moeten afnemen, zonder de autonomie kwijt te raken en te veel privacy in te leveren.

BOUWEN

Woningaanpassing

Naast het nemen van initiatief voor nieuwbouwprojecten, heeft Myard tot doel gesteld de bestaande woningvoorraad te verbeteren. Deze activiteiten bestaan uit aanneming van bouwwerkzaamheden voor woningaanpassing, leveren van goederen en diensten voor bouwfysische woningverbetering en verbetering van het wooncomfort.

MANAGEMENT

De organisatie van het bouwproces, van initiatief tot realisatie, voert Myard uit voor de eigen projecten. Myard kan deze werkzaamheden ook in opdracht van derden uitvoeren. Particulieren die voor het management van hun eigen bouwproject geen tijd of kennis hebben of in opdracht van professionele opdrachtgevers.

THEMA’S

VELE TINTEN GRIJS

Nederland wordt ouder. Om deze ontwikkelingen te kunnen volgen, moeten de zorg en samenleving anders worden ingericht.

De vele tinten zijn grijs zijn zowel de vele wensen als ook de vele oplossingsmogelijkheden.

Myard gelooft dat de gebouwde omgeving kan bijdragen aan het welzijn van gebruikers en ziet een opgave om voor de groeiende oudere generatie nieuwe woonvormen en woningen te creëren.

DUURZAAM – DENKEN – DOEN

Er ligt een wereldwijde opgave om de Co2 uitstoot te verminderen. Nederland heeft daarin nog een flinke slag te slaan.

Het verduurzamen van de bestaande gebouwde omgeving, zowel woningen als utiliteitsgebouwen,  draagt aanmerkelijk bij aan het behalen van deze doelstellingen.

Myard wil voorop meelopen om hiervoor oplossingen te creëren in Vleuten/De Meern en Leidsche Rijn.

NIEUWS

‘Een verzameling berichten rondom onze thema’s en interesses’

Zelfstandig en trots

januari 30th, 2016|0 Comments

De heer en mevrouw Leeflang waren enkele jaren mijn zeer gewaardeerde buren. Ze wonen ruim 44 jaar in een [...]

Waterstof als duurzame energievoorziening

februari 15th, 2016|1 Comment

Waterstof (H2) is geen energiebron, maar een energiedrager. Dat wil zeggen dat het energie kost - meer dan we er [...]

INSPIRATIE

‘Myard initieert, realiseert en beheert vastgoed. Wat kunnen we voor u betekenen?’

LOCATIE